Veřejná doprava, jízdní řády

  MHD Brno

  Regionální doprava Jihomoravského kraje (IDS JMK)

Možnosti veřejné dopravy

Brno a okolí oplývá velkým množstvím blízkých i vzdálených památek, poměrně snadno dostupných veřejnou dopravou – MHD, autobusy i vlaky.

Dopravní podnik Města Brna
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Vyhledávač spojení IDOS

Turistické informační centrum Brno

Jízdenky

Mobilní aplikace Poseidon, jízdenky a jízdní řády Brna i celého JM kraje – funguje jako elektronická peněženka, jsou tam i jízdní řády a automatické vyhledání spojení.
Po Brně je možno také zakoupit SMS jízdenku v mobilní aplikace SEJF.

V Jihomoravském kraji mají senioři 65+ standardní 75% slevu (kromě Brna a některých měst, kde platí jiná sleva). Podrobnosti naleznete v ceníku jízdnéhoradách pro seniory (jízdenka „Zlevněná B včetně Brna“ resp. „Zlevněná B mimo Brno“).

Protože jsou jisté komplikace při používání jízdenek ČD (Jihomoravský kraj má svá špecifiká), doporučujeme aplikaci Poseidon, která jednak najde spojení, vždy správně spočítá jízdné včetně slev pro seniory a ještě je tam sleva několik procent. Hlavně je to vždy aktuální.